شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

به شب

لعنت بر ال سعود
دادگاهي در عربستان در 15 اکتبر 2014 ( 23 مهر 93) با مطرح کردن اتهامات ادعايي "فتنه انگيزي در کشور،" حکم اعدام آيت الله نمر را صادر کرد.
ساعت دماسنج
به شب
رتبه 0
0 برگزیده
251 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top